Giardino pensile, 1970

Acciaio
100 × 80 × 4,6 cm

Courtesy Galleria Gió Marconi, Milano

Giardino pensile, 1970

Acciaio
100 × 80 × 4,6 cm

Courtesy Galleria Gió Marconi, Milano