Giardino pensile, 1971

Acciaio e ottone
50 × 40 × 3,4 cm

Courtesy Galleria Gió Marconi, Milano

Giardino pensile, 1971

Acciaio e ottone
50 × 40 × 3,4 cm

Courtesy Galleria Gió Marconi, Milano